Co to jest audyt energetyczny

rozdzielnice niskiego napięcia

W ostatnich latach coraz modniejsze się zdaje zarządzanie zasobami energii elektrycznej, którymi dysponuje dana firma. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie, czy wręcz rozdysponowanie energią firmy wdrażają Systemy Zarządzania Energią elektryczną . Wdrożenie takiego systemu na celu strony znaczące obniżenie kosztów, z którymi w swojej działalności boryka się dana firma. A wiadomo, że koszty energetyczne, mimo że konieczne i niezbędne dla wielu firm stanowią znaczące obciążenie firmowego budżetu.

Co to jest i po co się robi audyt energetyczny

rozdzielnice niskiego napięciaDo tego obraz firmy, jako posiadającej wdrożony System jest wyjątkowo korzystny, a jej odbiór przez kontrahentów, partnerów czy nawet zwykłych klientów bardzo korzystny. Oczywiście w sytuacji poczucia świadomości znaczenia energii elektrycznej oraz możliwości nią zarządzania i co najważniejsze obniżania kosztów. Jeszcze stosunkowo nie dawno, to świadomość społeczne może była na bardzo niskim poziomie, ale z roku na rok wzrasta. Na rynku działa wiele firm, które zajmują się certyfikacją Systemów Zarządzania Energią. Nie będę ich wymieniać, gdyż nie jest moim zadaniem reklamowanie kogokolwiek. Ale powiedzmy sobie szczerze, certyfikacja systemu, jest ostatnim etapem wdrożenia systemu potwierdzającym jego zgodność z wymaganiami stawianymi przez normę Certyfikacja odbywa się przez audyt, w tym przypadku energetyczny, którego celem jest kompleksowe zbadania oraz ocena, czy system działa i funkcjonuje zgodnie z postawionymi przed nim wymaganiami, czy jak kto woli założeniami. Sam jestem ciekawy, co takiemu audytowi jest poddawane. Sam mam na swoim ?rozkładzie? kilkadziesiąt auditów, zarówno jako audytowany, jak i audytujący, ale to nie były audyty związane z energią elektryczną. Mnie w mojej działalności nie interesowały stacje rozdzielcze. W żaden sposób nie analizowałem, czy stacje transformatorowe znajdują się tak, gdzie trzeba i czy wszystko jest zgodne z założeniem. Nie interesowały mnie wtedy szafy sterownicze i ich rola w systemie. Nie musiałem analizować, czy rozdzielnice niskiego napięcia są w stanie spełnić określone w stosunku do nich wymagania.

Podobnie, jak nie interesowały mnie baterie kondensatorów. W sumie nie ma pewności, jakie są wymagania normy ISO 50001 w tym akurat zakresie, ale kiedyś sobie wezmę taką lekturę do poduszki.