Czy MiLoG spełnił swoją funkcję?

Francja i Niemcy wprowadziły w ostatnich latach nowe przepisy regulujące zasady pracy obcokrajowców na ich terenie. Miało to zniwelować przewagę konkurencyjną firm zagranicznych operujących tam, ale płacących swoim pracownikom stawki obowiązujące w krajach ich pochodzenia, sporo więc niższe. Czy rzeczywiście zaowocowało to masowym odpływem tańszej siły roboczej z tamtych rynków?

 

MiLo i prawo Macrona w praktyce

milogZbiór przepisów regulujących warunki pracy obcokrajowców na terenie Niemiec i Francji różni się nieco między sobą zakresem i warunkami, w skrócie jednak obejmuje wysokości stawek minimalnych obowiązujących wszystkich obcokrajowców, listę potrzebnych dokumentów oraz w przypadku Francji – stałe przedstawicielstwo firmy na jej terenie. W Niemczech zbiór tych praw zwyczajowo nazywa się MiLoG a we Francji prawem Macrona (loi Macron), a powszechnie też używa się MiLoG. Przepisy te nałożyły wysokie kary finansowe przewidziane za brak wymaganych dokumentów, co rzeczywiście odstraszyło na początku wiele firm i spowodowało odpływ emigrantów zarobkowych, zwłaszcza z Francji. Czy jednak na długo? W związku że przedsiębiorstwa dostosowują się do potrzeb rynku, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać firmy oferujące zorganizowanie wszystkich niezbędnych formalności, pomoc językową na miejscu oraz, w przypadku Francji, przedstawicielstwo na jej terenie reprezentujące firmę. Wiąże się to oczywiście z pewną opłatą, ale najwyraźniej nie tak wielką, ponieważ firmy ochoczo zaczęły korzystać z ich usług, tym samym wracając na tamte rynki.

 

Unia Europejska od ponad roku sprawdza podstawę prawną dla kroków jakie Niemcy i Francja podjęły celem regulacji ich rynku pracy. Dopóki jednak nie zostanie wydany ostateczny wyrok w tej kwestii, przepisy w pełni obowiązują i kary finansowe są nakładane. Z pewnością część, mniejszych zwłaszcza firm wycofała się z tamtejszych rynków, lecz dane wskazują, że w zdecydowanie mniejszej liczbie niż oczekiwano.