Najważniejsze elementy instalacji elektrycznej

 

Sprawnie działająca instalacja elektryczna to krwiobieg każdego domu i mieszkania. Dzisiejsze instalacje elektryczne składane są z dużą dbałością o szczegóły i estetykę. Co jednak składa się na dobrze i sprawnie funkcjonującą instalację? 

Komponenty instalacji elektrycznej

instalacje elektrycznePodstawową wiedzę na temat instalacji elektrycznych powinien posiadać każdy, nie tylko fachowcy. Jeśli będziemy mieli świadomość, co gdzie jest i jakie funkcje pełni w instalacji elektrycznej pozwoli nam podejmować przemyślane i konkretne rozwiązania. Instalacje elektryczne nie są trudne do zrozumienia trzeba tylko poznać i zrozumieć pewne schematy działania konkretnych segmentów. Pierwszym bardzo ważnym jak nie najważniejszym elementem instalacji elektrycznej jest rozdzielnica nazywana inaczej tablicą rozdzielczą. Jest to pewnego rodzaju centrum dowodzenia całej instalacji elektrycznej, ponieważ zawiera w sobie podzespoły, które odpowiedzialne są za sterowanie obwodami elektrycznymi. Jest swojego rodzaju łącznikiem z bezpiecznikami, wyłącznikami przepięciowymi i licznikiem pomiaru zużycia energii. Rozdzielnica może być bardzo rozbudowana i posiadająca wiele segmentów sterujących wyznaczonymi sektorami sieci elektrycznej. Równie ważne w instalacji elektrycznej są zabezpieczenia chroniące nas przed nadmiaroprądowym zużyciem  energii i zapobiegające przepięciom oraz wyłącznik różnicoprądowy, który zabezpiecza ludzi przed porażeniem prądem. Jego działanie polega na odłączeniu dopływu prądu w przypadku gdy różnica prądy wchodzącego do instalacji a wychodzącego nie jest równa zero. Oczywiście na bezpieczeństwo całej instalacji elektrycznej wpływa to czy przewody nie były uszkodzone oraz czy zostały poprawnie poprowadzone.

Minimalna wiedza z zakresu elektryki jest niezbędna, choćby w przypadku gdzie w bloku mieszkalnym jest jeszcze instalacja starego typu i w momencie jakiejkolwiek awarii konieczna będzie wymiana bezpiecznika typu topikowego. Wtedy trzeba znać wysokości natężenia jakie bezpiecznik musi generować.