Profesjonalne pomoce szkolne

 

Prowadzenie lekcji w dużej mierze zależy od samego nauczyciela, ponieważ to on kształtuje ich przebieg. Może zrobić mało ciekawe zajęcia, w trakcie których głównie czyta i dyktuje tekst lub przedstawić temat w sposób ciekawy i zajmujący dzieci.

Z jakich pomocy szkolnych korzystają nauczyciele?

Pomoce szkolnePrzedmioty ścisłe nie zawsze są łatwe w zrozumieniu, a samo dyktowanie uczniom treści rzadko daje pożądany efekt. Celem zajęć lekcyjnych jest przekazanie dzieciom informacji w sposób jasny i zrozumiały, ale istotne jest też, aby uczniowie jak najwięcej zapamiętali z lekcji. Dzięki temu praca domowa zostanie sprowadzona do minimum. W tym celu najlepiej się sprawdzają właściwe pomoce szkolne, które znacznie ułatwiają uczniom zrozumienie pewnych zagadnień. Najczęściej przez nauczycieli są wykorzystywane pomoce dydaktyczne do matematyki, historii, chemii i biologii. Ciężko jest poprowadzić lekcję na temat figur geometrycznych bez specjalnych trójwymiarowych modeli czy wykonanie układu współrzędnych na tablicy bez linijki. W zbiorze pomocy szkolnych znajdziemy linijki, kątomierze, cyrkle czy ekierki, dzięki którym można rozwiązywać zadania na tablicy. Na lekcjach historii, nauczyciele często sięgają po mapy, które ułatwiają uczniom zrozumienie omawianego okresu historycznego. Także ciężko jest prowadzić lekcje chemii bez przeprowadzanie chociaż podstawowych doświadczeń, które możliwe są dzieci odpowiednim pomocom w formie pipet, szklanych pojemników, okularów zabezpieczających czy tablicy Mendelejewa.

Obecnie każda szkoła podstawowa i średnia korzysta z pomocy dydaktycznych, gdyż często są niezastąpione. Trudno mówić o Polsce, nie widząc jej na mapie. Dostępne pomoce mogą też być w formie multimedialnej i wyświetlane na rzutnikach w czasie zajęć.