Rodzaje wag w transporcie

 

W dzisiejszych czasach praktycznie nie istnieje dziedzina transportu, w której nie wykorzystuje się wag. Bowiem to właśnie masa przewożonego towaru określa jego wartość. Aby poprawnie się rozliczać za towar będący przedmiotem wymiany handlowej, należy znać jego dokładną wagę.

W których dziedzinach transportu wykorzystuje się wagi ?

waga kolejowaKażda branża transportowa jest ściśle związana z pomiarami masy transportowanych ładunków. Na przykład w transporcie drogowym waga najazdowa pozwala określić maksymalny ciężar całkowity pojazdu, aby stwierdzić czy pojazd nie jest przeładowany, a tym samym czy dopuszcza się jego ruch po drogach publicznych. Waga samochodowa może okazać się przydatna po zakończeniu etapu produkcji danego modelu samochodu, by skompletować dane na temat jego masy całkowitej. Największe zastosowanie w transporcie mają wagi samochodowe, gdyż transport ten jest najbardziej rozwinięty, a raczej w nim występuje największa ilość pojazdów zdolnych do przewożenia ładunków. Rzadziej wykorzystywana jest waga kolejowa, gdyż towar ładowany do wagonów często jest już zważony, więc wagony kolejowe waży się tylko w uzasadnionych przypadkach. Niemniej jednak wagi odgrywają w tej formie transportu dość istotną rolę, a bez nich transport kolejowy byłby znacznie utrudniony. Transport płynów możliwy jest tylko po dokładnym zważeniu ładunku.

Waga początkowo była małym urządzeniem, które tylko w przybliżony sposób określało masę niewielkich przedmiotów. Z czasem dopiero nastąpił ich rozwój, co pozwoliło ważyć nawet ogromne przedmioty. Jednak na uszczegółowienie wyników pomiarów przyszło nam poczekać do początku dwudziestego pierwszego wieku, kiedy to nastąpił gwałtowny rozwój komputeryzacji. Od tego czasu niemalże wszystkie wagi posiadają mierniki elektroniczne.

Więcej na stronie http://www.kalisto.pl