Sprzęt ratowników medycznych

 

W pogoni za codziennymi obowiązkami czasami nie mamy nawet czasu na odpoczynek czy wykonanie zleconych badań lub kontrolną wizytę u specjalisty. Dopóki jesteśmy młodzi i aktywni nie zastanawiamy się nad konsekwencjami naszych zaniedbań. Dopiero wystąpienie jakiegoś schorzenia czy niepełnosprawności pobudza nas do refleksji i motywuje do podjęcia działań.

Zastosowanie kardiomonitora przenośnego

kardiomonitor transportowyLudzkie zdrowie jest najważniejszym dobrem, jakie posiadamy. Staramy się o więc o nie dbać, aby jak najdłużej utrzymać w dobrej formie. Mamy zapewnioną pomoc ze strony kadr medycznych, dostępnych środków farmaceutycznych oraz profesjonalnego sprzętu medycznego. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych jest kardiomonitor transportowy, sprzęt, który możemy spotkać na wyposażeniu każdej karetki pogotowia. Jego stacjonarną wersję zobaczymy w oddziałach szpitalnych, poradniach, a istnieje również model, który może być podłączony w miejscu zamieszkania chorego jeżeli wymaga tego stan zdrowia. Urządzenie to pozwala nam na ciągły nadzór i monitoring nad procesami życiowymi pacjenta, bez konieczności męczenia go podłączaniem dodatkowych urządzeń. Na monitorze mamy zapis wszystkich funkcji życiowych. Jeżeli któryś z parametrów spada poniżej normy lub zanika urządzenie informuje nas o tym dzięki zainstalowanym alarmom. Podłączenie pacjenta do takiego sprzętu umożliwia pełną diagnostykę, leczenie i powrót do zdrowia. Pomiar podstawowych parametrów nie wymaga dodatkowego meczenia pacjenta.

Widzimy więc, że kardiomonitory to jeden z najpotrzebniejszych sprzętów niezbędny do wstępnej diagnostyki. Ważną rzeczą jest ich profesjonalna obsługa i odpowiednie wykorzystanie dlatego, aby ich używać należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Bo przecież ratowanie życia to podstawowy obowiązek.