Tymczasowe ogrodzenia do placu budowy

Prace remontowe w centrach miast są bodaj najtrudniejszym zadaniem, jakie zwykle wykonujemy. Podczas takich prac musimy uważać nie tylko na miejskie ciągi wodociągowego i ciepłownicze, jakie mogą być położone na terenie pracy, ale również na osoby postronne, które dość często nie respektują ograniczenia ruchu na terenie budowy czy remontu.

Panelowe ogrodzenia modularne do placu budowy

polecane ogrodzenie tymczasowe pełneWyznaczenie granicy miejsca pracy taśmą ostrzegawczą w zupełności nie zdaje egzaminu w mieście, gdyż mieszkańcy bardzo często ignorują jej obecność i wchodzą na teren prac, stwarzając zagrożenie dla siebie i pracowników wykonujących tam zadania. Od niedawna do inwentarza wprowadziliśmy więc bardzo polecane ogrodzenie tymczasowe pełne, by całkowicie wyeliminować problemy z przechodniami i zapobiec możliwości wystąpienia wypadków z ich udziałem. Ogrodzenie które używamy jest wysokie na przeszło trzy metry i szerokie na pięć. Panele mogą być łączone ze sobą z łatwością, więc nie ma możliwości by segment ogrodzenia został przesunięty po jego uprzednim ustawieniu i zamocowaniu. Podstawa ogrodzenia, natomiast, może być zarówno standardową stalową konstrukcją, bardzo stabilną i dobrze zapobiegającą możliwości przewrócenia się ogrodzenia, jak również betonową podstawą. Ta ostatnia jest zabezpieczeniem na wypadek prób przewrócenia segmentu z dużą siłą, i niemal całkowicie uniemożliwia jego poruszenie.

Panelowe ogrodzenia ze stalowych płyt są bardzo dobrym zabezpieczeniem, gdyż całkowicie zapobiegają możliwości wejścia na plac budowy, więc pozwalają nam na swobodną pracę bez ciągłego uważania na nieupoważnione osoby na terenie budowy. Nie są one jednak drogie, więc zbudowanie dużego zapasu wystarczającego do odgrodzenia bardzo rozległego terenu nie jest szczególnym wydatkiem.