Utylizowanie zbędnych odpadów spożywczych

 

Z odpadami spożywczymi mają do czynienia wszystkie sklepy i hipermarkety sprzedające żywność. To także nieodłączny element prowadzenia restauracji, barów i innych lokali z jedzeniem. Utylizacją odpadów spożywczych zajmują się profesjonalne firmy.

Należy utylizować zbędne odpady spożywcze

odpady spożywcze do utylizowaniaZa odpady spożywcze uważa się przeterminowane produkty, partie wycofane ze sprzedaży, pozostałości po produktach i tak dalej. W przeterminowanym, zepsutym jedzeniu zachodzi intensywny rozwój bakterii i innych drobnoustrojów, dlatego też tego typu produkty powinny być zagospodarowane. Odpady spożywcze do utylizowania powinny zostać przekazane profesjonalnej firmie, która się tym zajmuje. Stacja sanitarno-epidemiologiczna podejmuje regularne kontrole sklepów, hipermarketów oraz lokali, w których podaje się jedzenie. Sprawdzany jest oczywiście również sposób utylizacji odpadów spożywczych. Zagospodarowanie zepsutej, niepotrzebnej żywności powinno odbywać się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Z tego powodu należy powierzyć ich utylizację profesjonalnej i solidnej firmie. Odpady spożywcze przechowywane są w odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Firma zajmująca się odbiorem i utylizacja odpadów powinna posiadać odpowiednie zezwolenia. Niepotrzebna, zepsuta żywność jest transportowana w odpowiednich warunkach do tak zwanego miejsca unieszkodliwienia. Następnie firma wydaje dokument potwierdzający utylizację odpadów.

Każdy sklep spożywczy, restauracja, bar oraz kawiarnia muszą zadbać o utylizację odpadów w postaci przeterminowanego i zepsutego jedzenia oraz produktów, które z pewnych względów musiały zostać wycofane ze sprzedaży. Proces ten podlega kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej, która działa na danym obszarze.