Jak wieś może stać się miastem?

pojemniki na psie odchody

Politycy debatują obecnie nad zmianą ustawy na mocy i zasadach na jakich wieś mogłaby stać się miastem. Obecnie aby uzyskać lub odzyskać status miasta, miejscowość musi spełnić kilka warunków.

Pojemniki na psie odchody to już standard

pojemniki na psie odchodySą to warunki dotyczące różnych dziedzin, między innymi miejscowość musi posiadać odpowiednią liczbę ludności – choć w praktyce jest to warunek najmniej przestrzegany, a większa jej część powinna posiadać zatrudnienie poza sektorem rolnictwa, posiadanie jednoznacznie wykształconego centrum (zwarta zabudowa typu miejskiego), a także cech nazywanych fachowo ?posiadaniem miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych?. Zaliczamy do nich m.in. posiadanie kanalizacji burzowej, chodników, odpowiedniego oświetlenie ulic. Ważne są również kwestie związane z infrastrukturą techniczno-komunalną np. odpowiednia polityka i działania dotyczące utylizacji odpadów, kosze metalowe na różnego rodzaju śmieci (tak aby możliwa była ich odpowiednia segregacja), punkty skupu śmieci niebezpiecznych czy toksycznych (pojemniki na leki przeterminowane; punkt skupu elektrośmieci, płynów i odpadów samochodowych, silnie żrącej chemii czy pozostałości po pestycydach, a także pomocne pojemniki na psie odchody). Za zaletę jeśli chodzi o pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie praw miejskich przemawia między innymi fakt, że miejscowość posiadała w swojej przeszłości status miasta.

Miejscowości, które zgłaszają chęć stania się miastem powinny również pełni funkcję siedziby gminy. Ważne jest również to, aby za takim aktem zmiany świadomie opowiedziała się większość jej mieszkańców.