Zasada działania instalacji tryskaczowej

Zagrożenie pożarowe jest jednym z najbardziej poważnych wydarzeń, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w obiekcie. Właśnie dlatego w chwili obecnej przepisy określające wymogi stawiane przed nowobudowanymi i istniejącymi obiektami określają ściśle wyposażenie oraz metody wykonania instalacji, które mają chronić ludzi przed skutkami wystąpienia pożaru.

Ochrona obiektów przy pomocy tryskaczy

instalacje tryskaczoweW tym przypadku podstawowymi instalacjami oraz elementami są te związane z wykryciem pożaru, jego przeciwdziałaniu oraz sygnalizacji. Do wykrycia pożaru są wykorzystywane z reguły różnego rodzaju czujki pożarowe. Po wykryciu i potwierdzeniu pożaru wysterowywane są urządzenia takie jak chociażby klapy dymne czy drzwi pożarowe. W tym momencie uruchamiana jest również instalacja alarmu pożarowego, która informuje osoby znajdujące się w budynku o zagrożeniu. Stałym elementem instalacji pożarowych są urządzenia gaśnicze. Podstawowym rodzajem są instalacje tryskaczowe, które umożliwiają rozpoczęcie gaszenia pożaru we wczesnej jego fazie. W przypadku tych instalacji przeważnie stosowana jest metoda selektywnego gaszenia polegająca na tym, że wysterowywane jest jedynie urządzenia znajdujące się bezpośrednio w zagrożonej strefie. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych strat materialnych. Instalacja tryskaczowa składa się z: źródła zapasu wody, pompowni, stanowisk kontrolno-alarmowych, sieci rurociągów z zainstalowanymi równomiernie tryskaczami na całym chronionym obszarze oraz centrali sygnalizacji pożaru monitorującej stan instalacji. Najważniejszym elementem całej instalacji jest tryskacz.

W stanie gotowości jest on zamknięty przez kapsułkę z kolorową cieczą. W momencie, gdy w pomieszczeniu dochodzi do wzrostu temperatury powyżej wartości granicznej ciecz w kapsułce zwiększa swoją objętość i dochodzi do rozerwania kapsułki. W tym momencie tryskacz zaczyna swoją pracę. Kolory kapsułek tryskacza informują o temperaturze zadziałania elementu.